Jdi na obsah Jdi na menu
 


15. Avidius

1. 10. 2010

 

           Za dob, kdy skurutům se dostali do rukou poprvé palice, kdy se elfové učili jak napnout tětivu, kdy mágové jásali nad prvními blesky vycházejících z jejich vůle, vládli neomezenou mocí draci. Byli to 4 rudí draci, kteří ovládli postupně téměř polovinu celého světa. Následně si rozdělili působiště pravomocí a rasy které je budou uctívat jako bohy, ostatní draci nesouhlasili s počínáním rudých draků, ale také s nimi nechtěli válčit, následně se rozutekli do všech světových stran v různě početných skupinách.
           Kontinent byl rozdělen, na severu sídlili nepokoření barbaři, východ obývali lidé, vedle nich zůstávali netknutí nekromanti, na jihu válčili elfové a enti s dračími vládci a jejich přívrženci. Zbytek země ovládali dračí králové. Naléhavé zprávy již několikrát dorazili do Skrytého města s prosbami o pomoc od elfů a barbarů, trpaslíci byli moc pyšní než aby někoho prosili. Tentokrát se však něco změnilo, lidským politikům došlo, že pokud elfové padnou, budou následovat oni, proto se rozhodli o kladnou odpověď na prosebné vzkazy. Bylo rozhodnuto, lidé poputují  do války spolu s barbary a „zelenými rasami“ proti skurutům, mágům,skřetům,hobitům, temným elfům a jejich rudými bohy. Všichni však tušili, že bez pomoci jsou lidé a jejich spojenci odsouzeni k jisté prohře, rozhodli se tedy vyhledat pomoc u někoho mocného, někoho kdo dokáže zvrátit osud světa, ten někdo byl tajemný Dark Elf, který byl prostým lidem považován za legendu. Byli vysláni poslové, zkoušeli navázat magické spojení, ale odpověď se nedostavila. Poslední možností bylo povolat zpět draky, kteří se před lety rozutekli a dostat je na svou stranu. Mezitím neúprosně postupovali šiky „Temné armády“ a nechávali za sebou jen spoušť a zkázu. Konečně dorazili dračí zástupci a jednání mohla začít. Draci nechtěli o válce proti jejich rudým příbuzným nic slyšet, ale po několika hodinách jednání a slibu, že pokud „Temné armády“ padnou, nastolí lidé mír a všude zavládne harmonie, se draci rozhodli vyrazit do války.
          Velké početné oddíly hrdě pochodovaly vstříc nepřátelské armádě. Nad nimi svištěli vzduchem jejich nový spojenci a dodávali celé armádě morálku. Již se blížili k nynější nejjižnější „baště dobra“ Královské pevnosti. Dalšího dne dorazili i obrovské oddíly zla, početní převaha naháněla hrůzu jen o trochu méně než jejich válečný řev. Vojáci hrdinně bránili pevnost, ale zdálo se že nepřátel snad ani neubývá. V tu chvíli se do boje zapojili i dračí oddíly, nalétávali do řad temných, trhali je na kusy, chrlili kyselinu a během pár okamžiků už se jali nepřátelé na ústup, vojsko jásalo! Během několika dalších týdnů postupně odpadávali části mocné temné říše a vše se schylovalo ke zdárnému konci.
V následujících bojích již byla cítit jasná převaha na straně původně zatlačených a vše se schylovalo ke konečné bitvě. Ta se měla odehrát v podobě dobývání města Kythie, nejvlivnějšího přístavu jihu. Do města se z prohraných bitev stáhli poslední sjednocené jednotky Temné armády a dostali jasný příkaz „Udržte město!“, po tomto oznámení se velitelé rozumově vyspělejších ras(pozn. autora: 9 z 10 fantasyologů potvrdilo tento výraz jako dostatečně tolerantní) vytratili z města.

Obléhací stroje byly sestaveny,vojáci ve špinavých zbrojích nažhaveni, impozantní draci připraveni a dobývání město mohlo začít. Bitva netrvala ani několik okamžiků po proboření hradby, ať už díky některým bránícím oddílům bez vedení, pomoci bílých mágů vděčných za záchranu od zaklínačů temných elfů nebo všudypřítomných dračích spárů. Nepřátelské oddíly byly rozprášeny, město dobyto, odpor pokořen a rudí draci se rozutekli. V tuto chvíli se zdálo, že mír závládne navždy, ale lidské plémě bylo od nepaměti chamtivé a tak byl započat masakr, který měl zlikvidovat jakékoli možné nebezpečí. Draci se opět vzpouzeli a žádali okamžitý konec války, ale lidé je již nebrali vážně a nařídili jejich odchycení, nebo zabití.

Draci pochopili, že v tuto chvíli již nemá smysl bojovat a je čas se stáhnout a získat spojence. Toho našli v samotném Dark Elfovi, který již spřádal plány na ovládnutí celého světa. V dracích získal silné pěšáky potřebné pro získání moci, ale potřeboval i mocné kouzlo, které by mu k tomu dopomohlo, Soudný den, sám na něj však nestačil. Potřeboval někoho, kdo by byl dostatečně silný a zároveň i spřízněný s jeho plánem, aby mu s ním pomohl, tím někým měla být čarodějka z bažin. Ještě té noci se k ní vydal s prosbou o pomoc, čarodějka se delší chvíli rozmýšlela, následně však svolila výměnou za několik vajec modrých draků.

Soudný den nastal! A přivolal ho samotný Dark Elf. Po vyvolání tohoto mocného kouzla byla vyslána vojska s draky, aby zničily jakýkoli odpor. Říše se rozpadli, armády rozutekli, dílo bylo dokonáno. Elitní bytost, polobůh Dark Elf zvítězil. Teď je načase aby ho někdo pokořil a zažehnal tak hrozbu která v něm třímá. Tím někým jsi možná ty...